Ubezpieczenia

Współpracujemy

Oferta obejmuje pełny zakres ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, OC zawodowe oraz ubezpieczenia zdrowotne.

ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC, AC, assistance (ASS), NNW, Zielona Karta

ubezpieczenia na życie

ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL)

ubezpieczenia majątkowe:

 • ubezpieczenie mieszkań i domów od ognia i innych zdarzeń losowych (np. zalania, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych, wybuchu, osunięcia ziemi, zapadania się ziemi, lawiny)
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

ubezpieczenia turystyczne:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL)
 • ubezpieczenie bagażu

ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i dewastacji
 • ubezpieczenie cargo
 • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

ubezpieczenia rolników:

 • ubezpieczenie upraw
 • ubezpieczenie zwierząt
 • ubezpieczenie budynków
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

ubezpieczenia spłaty kredytów i podwyżek